Конгреси које организује ВТШСС Нови Сад током 2016. године: Заштита од пожара, Управљање знањем и информатика, Ризик и безбедносни инжењеринг
Скрипте
Радијација - дозе, последице, ризици
Књига из 1986. године која описује радиоактивне материјале, зрачење материјала у природи, врсте зрачења, одбрану од зрачења и др.
Датотеку можете преузети тако што ћете кликнути овде.
Ватрогасна тактика
У овом документу можете пронаћи скрипту "Средства за гашење пожара, ватрогасне справе и опрема".
Датотеку можете преузети тако што ћете кликнути овде.
Алоха - упутство за коришћење програма
У овом документу се налази комплетно упутство за коришћење програма Алоха за верзију Алохе 5.4.2. и новије.
Датотеку можете преузети тако што ћете кликнути овде.
Електро-магнетно загађење 1
У овом документу можете наћи скрипту о електро-магнетном загађењу.
Датотеку можете преузети тако што ћете кликнути овде.
Електросмог
Чланак из новина који приказује истраживање из деведесетих година, који приказује везу између електро-магнетног загађења и одређених здравствених проблема.
Датотеку можете преузети тако што ћете кликнути овде.
Заштита од пожара и експлозије
У овом документу можете наћи скрипту са предавања из предмета Заштита од пожара и експлозије.
Датотеку можете преузети тако што ћете кликнути овде.
Мониторинг у цивилној заштити
У овом документу можете наћи скрипту на тему "Мерење квалитета ваздуха".
Датотеку можете преузети тако што ћете кликнути овде.
Електро-магнетно загађење 2
У овом документу можете наћи кратак текст о електромагнетном загађењу.
Датотеку можете преузети тако што ћете кликнути овде.
Приручник о преживљавању
У приручнику можете прочитати упутства о преживљавању у случају катастрофалних догађаја. Прочитајте
Датотеку можете преузети тако што ћете кликнути овде.
Експертиза
Презентација Драгана Карабасила
Датотеку можете преузети тако што ћете кликнути овде.
Експертиза
Форензичка обрада пожара, паљевина и експлозија
Датотеку можете преузети тако што ћете кликнути овде.
Тактичка примена и одабир типа апарата за гашење почетних пожара
У овом документу можете наћи белешку уз предавања која говори о тактичкој примени и одабиру типа апарата за гашење почетних пожара.
Датотеку можете преузети тако што ћете кликнути овде.
Земљотреси - спасавање и опрема
У овом документу можете пронаћи о спасавању у земљотресом погођеном подручју.
Датотеку можете преузети тако што ћете кликнути овде.
Спасавање са ледених површина
У овом документу можете пронаћи потребно знање за спасавање са ледених површина
Датотеку можете преузети тако што ћете кликнути овде.
Одбрана од поплаве
У овом документу можете пронаћи начине рада при одбрани од поплава.
Датотеку можете преузети тако што ћете кликнути овде.
Поплаве
У овом документу можете пронаћи основна знања о механизмима генерисања поплава.
Датотеку можете преузети тако што ћете кликнути овде.
Заштита живота у случају опасности
У овом документу можете пронаћи основна упутства о поступцима у случају угрожености живота у ванредним ситуацијама.
Датотеку можете преузети тако што ћете кликнути овде.
Ерупције вулкана
У овом документу можете пронаћи преглед вулканских ерупција кроз историју као и број људских жртава од истих.
Датотеку можете преузети тако што ћете кликнути овде.
Подупирачи у земљотресним и другим рушевинама
У овом документу можете пронаћи основне елементе и методе за стабилизовање рушевина у фази спасавања повређених и затрпаних.
Датотеку можете преузети тако што ћете кликнути овде.
Опасне хемикалије и интервенција ватрогасаца у удесима са њима
У овом документу можете пронаћи колекцију презентација о опасним хемикалијама и санацији удеса у којима оне учествују. Пажња, датотека је повећа (око 10MB), па треба избегавати прегледање у веб претраживачу, него десни клик на линк па "Save target as...".
Датотеку можете преузети тако што ћете кликнути овде.
Експертиза пожара
У овом документу можете наћи белешку уз предавања за предмет Експертиза пожара.
Датотеку можете преузети тако што ћете кликнути овде.
Примери семинарских радова
Ватрогасна тактика
У овом документу можете наћи пример семинарског рада на тему "Прорачун снага и средстава у случају пожара у Високој Техничкој Школи Нови Сад".
Датотеку можете преузети тако што ћете кликнути овде.
Стационарна опрема
У овом документу можете наћи пример прорачуна за израду семинарског рада из предмета Стационарна опрема.
Датотеку можете преузети тако што ћете кликнути овде.
Ватрогасна тактика
У овом документу можете наћи табеле потребне за израду семинарског рада из Ватрогасне тактике.
Датотеку можете преузети тако што ћете кликнути овде.
Ватрогасна тактика
У овом документу можете наћи пример семинарског рада на тему "Прорачун ресурса за борбу са пожаром"
Датотеку можете преузети тако што ћете кликнути овде.
Алоха - упутство за отклањање најчешћих грешака
При изради семинарског рада из предмета Опасне хемикалије и Заштита у акцидентним ситуацијама, честа је грешка у раду са Алохом да се резултати дају у величинама које се код нас не користе. У овом документу можете пронаћи упутство како да у Алохи добијете резултате у метричким величинама.
Датотеку можете преузети тако што ћете кликнути овде.
Ватрогасна тактика - симболи
У овом документу можете наћи симболе који се користе приликом израде графичке документације за ЗОП, потребни за израду семинарских радова.
Датотеку можете преузети тако што ћете кликнути овде.
Опасне хемикалије
У овом документу можете видети инструкције за писање рада из Опасних хемикалија. Обрађена су сва поглавља рада са оквирним садржајем. Такође, дефинисана су правила за стилизовање рада, која се морају поштовати.
Датотеку можете преузети тако што ћете кликнути овде.
Мониторинг у заштити
У овом документу можете наћи упутство за писање семинарских радова из предмета Мониторинг у заштити, код проф. др Драгана Карабасила.
Датотеку можете преузети тако што ћете кликнути овде.
Испитна питања
Заштита у акцидентним ситуацијама
У овом документу можете наћи списак испитних питања из предмета Заштита у акцидентним ситуацијама.
Датотеку можете преузети тако што ћете кликнути овде.
Опасне хемикалије
У овом документу можете наћи испитна питања из предмета Опасне Хемикалије (питања за део испита код проф. др Драгана Карабасила).
Датотеку можете преузети тако што ћете кликнути овде.
Основе тактике гашења пожара
У овом документу можете наћи оријентациона питања за колоквијум и испит из предмета Основе тактике гашења пожара.
Датотеку можете преузети тако што ћете кликнути овде.
Заштита од пожара и експлозије
У овом документу можете наћи списак питања за колоквијум и испит из предмета Заштита од пожара и експлозије (питања за део испита код проф. др Драгана Каранасила).
Датотеку можете преузети тако што ћете кликнути овде.
Ватрогасна тактика
У овом документу можете наћи оквирна испитна и питања за колоквијуме из предмета Ватрогасна тактика.
Датотеку можете преузети тако што ћете кликнути овде.
Питања из предмета Мониториг
У овом документу можете пронаћи испитна питања из педмета Мониторинг у ЦЗ као из предмета Мониторинг у заштити.
Датотеку можете преузети тако што ћете кликнути овде.
Експертиза пожара
У овом документу можете наћи питања из предмета Експертиза пожара на Специјалистичким студијама.
Датотеку можете преузети тако што ћете кликнути овде.
Предавања - разно
Земљотреси
Презентација о земљотресима - грађевински факултет у Београду.
Датотеку можете преузети тако што ћете кликнути овде.
Писање завршних/специјалистичких радова
У овом документу можете наћи оквирно упутство за писање завршних и специјалистичких радова. Поред упутства које се довије уз пријаву завршног/специјалистичког рада, мора се уважити и ово упутство, како би рад био квалитетно и добро урађен.
Датотеку можете преузети тако што ћете кликнути овде.
Списак стандардних ознака опасних материја
У овом документу можете наћи списак стандардних ознака упозорења које означавају специфичан ризик код опасних материја.
Датотеку можете преузети тако што ћете кликнути овде.
Врсте катастрофа
У овом документу можете пронаћи узроке померања тла и врсте померања према узрочнику и јачини
Датотеку можете преузети тако што ћете кликнути овде.
Мониторинг у заштити
У овом документу можете наћи пројектне задатке за семинарске радове из предмета Мониторинг у Заштити.
Датотеку можете преузети тако што ћете кликнути овде.
Менторства за специјалистичке студије 2017.
У овом документу можете пронаћи менторства за специјалистичке студије 2017.
Датотеку можете преузети тако што ћете кликнути овде.
Предаја семинарских радова
У овом документу можете пронаћи инструкције за рокове предаје семинарских радова
Датотеку можете преузети тако што ћете кликнути овде.
Линкови
Aloha
Aloha је програм за прогнозирање последица удеса са опасним материјама. Програм можете преузети на овој страници.
FoxIt PDF reader
Један од најбољих програма за преглед *.PDF датотека. Можете га преузети на овој страници.
Консултације
Консултације се одржавају уторком од 16:00 до 18:00 часова у ВСВ.
Експертиза
Презентација Драгана Карабасила Документ можете преузети тако што ћете кликнути овде
Контакт инфо:
тел.: +381(0)21/524-198
моб.тел.: +381(0)69/48-92-526
е-mail адреса: karabasil@vtsns.edu.rs

Садржај овог сајта је власништво др Драгана Карабасила и као такав, не сме се копирати или употребљавати на другим местима.

Администрација сајта